Преглед на билет/камион
Добавен от:
Радослав Ангелов
Геолокация:
42.4810321,23.510143
Рег.номер:
CO1888CK
Номер на ремарке:
CO2126EM
Последна редакция:
10/06/2021 20:20
Дата/Час:
10/06/2021 20:18
Обем:
29.25 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 9982/00085/10062021/200354-ROTWUEW
Издаден на 10.06.2021 в 20:04:51 часа на територията на ДЛС Искър, координати: Ширина: 42.4706408, Дължина: 23.5484462, издаден от Радослав Ангелов

Шофьор: Димитров МПС №: СО1888СК, ремарке №: СО2126ЕМ

Позволително за сеч №: 593933/11.01.2021, отдел №: 17 ш

Купувач: "ЕКСПРЕС 79" ЕООД, адрес: гр. Ихтиман

Получател: Монди Стамболийски ЕАД, адрес гр. Стамболийски

Направление: гр. Стамболийски, адрес

Дървесината е собственост на ЕКСПРЕС 79 ЕООД, ЕИК: 201890140 с адрес гр. Ихтиман

Данни за дървесината
  • категория: Средна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 24.05 м³ и общ обем 24.05 м³
  • категория: Дребна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 5.2 м³ и общ обем 5.2 м³