Преглед на билет/камион
Добавен от:
Мехмед   Шикиров
Геолокация:
41.62046556371594,23.67465106469288
Рег.номер:
E9140KA
Номер на ремарке:
E7378EA
Последна редакция:
10/06/2021 20:16
Дата/Час:
10/06/2021 20:15
Обем:
27.06 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 6198/00306/10062021/141511-19ESUC2
Издаден на 10.06.2021 в 14:15:32 часа на територията на ДГС Гоце Делчев, координати: Ширина: 41.602124999999994, Дължина: 23.727854999999998, издаден от Мехмед Шикиров

Шофьор: Дългъч МПС №: Е9140КА, ремарке №: Е7378ЕА

Превозни билети: №: X6UT03N,QRUZOXA,VKKODPE,7GQFAO2/, отдел №: None None

Купувач: Ника груп 2012 ЕООД, адрес: гр. Гоце Делчев

Получател: решения, адрес с. Сатовча

Направление: с. Сатовча, адрес

Дървесината е собственост на ДГС Гоце Делчев с адрес гр. Гоце Делчев

Данни за дървесината
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 2, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.04 м³ и общ обем 0.08 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 3, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.03 м³ и общ обем 0.09 м³
 • категория: Средна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 3.9 м³ и общ обем 3.9 м³
 • категория: Средна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 4.55 м³ и общ обем 4.55 м³
 • категория: Средна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 3.9 м³ и общ обем 3.9 м³
 • категория: Средна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 3.9 м³ и общ обем 3.9 м³
 • категория: Средна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 1.95 м³ и общ обем 1.95 м³
 • категория: Средна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.98 м³ и общ обем 0.98 м³
 • категория: Средна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 1.3 м³ и общ обем 1.3 м³
 • категория: Дребна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.98 м³ и общ обем 0.98 м³
 • категория: Дребна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 1.95 м³ и общ обем 1.95 м³
 • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.9 м³ и общ обем 0.9 м³
 • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 1.2 м³ и общ обем 1.2 м³
 • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.6 м³ и общ обем 0.6 м³
 • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.78 м³ и общ обем 0.78 м³