Преглед на билет/камион
Добавен от:
Милко Илиев
Геолокация:
41.6340095,23.9625023
Рег.номер:
PA7181KH
Номер на ремарке:
PA0316EM
Последна редакция:
10/06/2021 20:13
Дата/Час:
10/06/2021 20:13
Обем:
24.53 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 6160/00181/10062021/115041-MITWZRC
Издаден на 10.06.2021 в 11:50:59 часа на територията на ДГС Гърмен, координати: Ширина: 41.72446166666667, Дължина: 23.898603333333334, издаден от Милко Илиев

Шофьор: цинев МПС №: РА7181КН, ремарке №: РА0316ЕМ

Позволително за сеч №: 608045/07.04.2021, отдел №: 30 а

Купувач: ЕТ КЕМАЛ БОЗОВ, адрес: гр. Сунгурларе

Получател: ЕТ КЕМАЛ БОЗОВ, адрес гр. Сунгурларе

Направление: гр. Сърница, адрес

Дървесината е собственост на Гърмен с адрес с. Гърмен

Данни за дървесината
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.41 м³ и общ обем 0.41 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.43 м³ и общ обем 0.43 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.45 м³ и общ обем 0.45 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 5, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.14 м³ и общ обем 0.7000000000000001 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 4, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.13 м³ и общ обем 0.52 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.28 м³ и общ обем 0.28 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.21 м³ и общ обем 0.21 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 2, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.22 м³ и общ обем 0.44 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 4, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.16 м³ и общ обем 0.64 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 3, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.18 м³ и общ обем 0.54 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.23 м³ и общ обем 0.23 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 2, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.26 м³ и общ обем 0.52 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 4, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.15 м³ и общ обем 0.6 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 3, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.17 м³ и общ обем 0.51 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 4, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.19 м³ и общ обем 0.76 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.34 м³ и общ обем 0.34 м³
 • категория: Средна, асортимент: Трупи за бичене от 15 до 17, количество: 6, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.11 м³ и общ обем 0.66 м³
 • категория: Средна, асортимент: Трупи за бичене от 15 до 17, количество: 7, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.13 м³ и общ обем 0.91 м³
 • категория: Средна, асортимент: Трупи за бичене от 15 до 17, количество: 4, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.1 м³ и общ обем 0.4 м³
 • категория: Средна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 5.95 м³ и общ обем 5.95 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 6, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.17 м³ и общ обем 1.02 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 10, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.13 м³ и общ обем 1.3 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 5, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.24 м³ и общ обем 1.2 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 5, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.14 м³ и общ обем 0.7000000000000001 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 2, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.18 м³ и общ обем 0.36 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.38 м³ и общ обем 0.38 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 2, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.22 м³ и общ обем 0.44 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 7, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.16 м³ и общ обем 1.12 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 3, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.29 м³ и общ обем 0.8699999999999999 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.28 м³ и общ обем 0.28 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 6, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.11 м³ и общ обем 0.66 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 2, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.16 м³ и общ обем 0.32 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.21 м³ и общ обем 0.21 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.17 м³ и общ обем 0.17 м³