Преглед на билет/камион
Добавен от:
Илия Илиев
Геолокация:
42.6935318,23.9171191
Рег.номер:
CO2134BT
Номер на ремарке:
None
Последна редакция:
10/06/2021 19:44
Дата/Час:
10/06/2021 19:43
Обем:
5.50 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 4930/00550/10062021/193940-QX0WWFJ
Издаден на 10.06.2021 в 19:40:38 часа на територията на ДГС Пирдоп, координати: Ширина: 42.693556529050525, Дължина: 23.917119014111364, издаден от Илия Илиев

Шофьор: Панчев МПС №: СО2134ВТ

Позволително за сеч №: 592600/07.01.2021, отдел №: 147 г

Купувач: "Магор 01" ЕООД, адрес: гр. Велико Търново

Получател: Владов, адрес с. Мирково

Направление: с. Мирково, адрес

Дървесината е собственост на Магор 01 ЕООД, ЕИК: 202684798 с адрес гр. Велико Търново

Данни за дървесината
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Благун с обем: 2.75 м³ и общ обем 2.75 м³
  • категория: Дърва, асортимент: Дърва, количество: 1, дървесен вид: Цер с обем: 2.75 м³ и общ обем 2.75 м³