Преглед на билет/камион
Добавен от:
Първан Първанов
Геолокация:
42.8297667,22.7980683
Рег.номер:
PK8846BP
Номер на ремарке:
PK0640EH
Последна редакция:
10/06/2021 19:11
Дата/Час:
10/06/2021 19:10
Обем:
32.61 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 6310/00195/10062021/190630-AXK8OXG
Издаден на 10.06.2021 в 19:08:05 часа на територията на ДГС Брезник, координати: Ширина: 42.829766666666664, Дължина: 22.798068333333337, издаден от Първан Първанов

Шофьор: Любенов МПС №: РК8846ВР, ремарке №: РК0640ЕН

Позволително за сеч №: 612535/17.05.2021, отдел №: 33 г

Купувач: Граово Транс Лес ЕООД, адрес: обл. Перник

Получател: МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ ЕАД, адрес гр. Стамболийски

Направление: гр. Стамболийски, адрес

Дървесината е собственост на ДГС Брезник с адрес гр. Брезник

Данни за дървесината
  • категория: Средна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Бял Бор с обем: 6.5 м³ и общ обем 6.5 м³
  • категория: Средна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 24.05 м³ и общ обем 24.05 м³
  • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 9, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.04 м³ и общ обем 0.36 м³
  • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 7, дървесен вид: Бял Бор с обем: 0.06 м³ и общ обем 0.42 м³
  • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 10, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.04 м³ и общ обем 0.4 м³
  • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 8, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.04 м³ и общ обем 0.32 м³
  • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 2, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.06 м³ и общ обем 0.12 м³
  • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 6, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.05 м³ и общ обем 0.30000000000000004 м³
  • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 2, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.07 м³ и общ обем 0.14 м³