Преглед на билет/камион
Добавен от:
Ангел Атанасов
Геолокация:
41.83843106429774,23.086989201179144
Рег.номер:
E1040KX
Номер на ремарке:
None
Последна редакция:
20/01/2021 19:08
Дата/Час:
20/01/2021 12:58
Обем:
11.63 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 5265/00005/20012021/125311-KM5VGUI
Издаден на 20.01.2021 в 12:53:15 часа на територията на ДГС Симитли, координати: Ширина: 41.83843106429774, Дължина: 23.086989201179144, издаден от Ангел Атанасов

Шофьор: Топузов МПС №: Е1040КХ

Позволително за сеч №: 593236/08.01.2021, отдел №: 109 и1

Купувач: ЕТ "РЕНИ - СИЛВИЯ ВАКАНИНА", адрес: с. Крупник

Получател: Еливет ЕООД, адрес с. Черниче

Направление: с. Черниче, адрес

Дървесината е собственост на ДГС Симитли с адрес гр. Симитли

Данни за дървесината
  • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 35, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.05 м³ и общ обем 1.75 м³
  • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 30, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.06 м³ и общ обем 1.7999999999999998 м³
  • категория: Средна, асортимент: Трупи за бичене от 15 до 17, количество: 46, дървесен вид: Черен бор с обем: 0.03 м³ и общ обем 1.38 м³
  • категория: Средна, асортимент: Технологична дървесина, количество: 1, дървесен вид: Черен бор с обем: 6.7 м³ и общ обем 6.7 м³