Преглед на билет/камион
Добавен от:
Андрея Искров
Геолокация:
42.1861519,24.0096215
Рег.номер:
CO0807BH
Номер на ремарке:
None
Последна редакция:
20/01/2021 08:51
Дата/Час:
19/01/2021 14:26
Обем:
10.27 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 6436/00003/19012021/133346-3KU95MV
Издаден на 19.01.2021 в 13:34:58 часа на територията на ДГС Белово, координати: Ширина: 42.16923333333334, Дължина: 24.01553, издаден от Андрея Искров

Шофьор: лазаров МПС №: СО0807ВН

Позволително за сеч №: 590934/06.01.2021, отдел №: 345 а

Купувач: Венци 2003 ЕООД, адрес: с. Радуил

Получател: ТИР станция, адрес None

Направление: с. Голямо Белово, адрес

Дървесината е собственост на БЕЛОВО с адрес гр. Белово

Данни за дървесината
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.66 м³ и общ обем 0.66 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.42 м³ и общ обем 0.42 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.25 м³ и общ обем 0.25 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Бук с обем: 0.98 м³ и общ обем 0.98 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Габър с обем: 0.21 м³ и общ обем 0.21 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Габър с обем: 0.33 м³ и общ обем 0.33 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Габър с обем: 0.55 м³ и общ обем 0.55 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Габър с обем: 0.36 м³ и общ обем 0.36 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Габър с обем: 0.51 м³ и общ обем 0.51 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Габър с обем: 0.38 м³ и общ обем 0.38 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Габър с обем: 0.45 м³ и общ обем 0.45 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Габър с обем: 0.23 м³ и общ обем 0.23 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Габър с обем: 0.23 м³ и общ обем 0.23 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Габър с обем: 0.18 м³ и общ обем 0.18 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Габър с обем: 0.17 м³ и общ обем 0.17 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Габър с обем: 0.13 м³ и общ обем 0.13 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Габър с обем: 0.18 м³ и общ обем 0.18 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Габър с обем: 0.25 м³ и общ обем 0.25 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Габър с обем: 0.15 м³ и общ обем 0.15 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Габър с обем: 0.23 м³ и общ обем 0.23 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Габър с обем: 0.23 м³ и общ обем 0.23 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Габър с обем: 0.75 м³ и общ обем 0.75 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Габър с обем: 0.57 м³ и общ обем 0.57 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Габър с обем: 0.18 м³ и общ обем 0.18 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Габър с обем: 0.4 м³ и общ обем 0.4 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Габър с обем: 0.21 м³ и общ обем 0.21 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 2, дървесен вид: Габър с обем: 0.2 м³ и общ обем 0.4 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Габър с обем: 0.2 м³ и общ обем 0.2 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Габър с обем: 0.18 м³ и общ обем 0.18 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Габър с обем: 0.3 м³ и общ обем 0.3 м³