Преглед на билет/камион
Добавен от:
Ивайло Николов
Геолокация:
42.2755117,23.6183416
Рег.номер:
РА9313ВТ
Номер на ремарке:
СО5651ЕК
Последна редакция:
19/01/2021 09:45
Дата/Час:
18/01/2021 16:52
Обем:
19.64 m3

Данни за билет (резултат от ИАГ)


Билет №: 6583/00001/18012021/163750-R66HTVX
Издаден на 18.01.2021 в 16:38:50 часа на територията на ДГС Самоков, координати: Ширина: 42.27557, Дължина: 23.618231666666663, издаден от Ивайло Николов

Шофьор: Николов МПС №: РА9313ВТ, ремарке №: СО5651ЕК

Позволително за сеч №: 595385/14.01.2021, отдел №: 1183 б

Купувач: "Венци 2003" ЕООД, адрес: с. Радуил

Получател: "Венци 2003" ЕООД, адрес с. Радуил

Направление: с. Радуил, адрес

Дървесината е собственост на Самоков с адрес гр. Самоков

Данни за дървесината
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 50 см., количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 1.51 м³ и общ обем 1.51 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 50 см., количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 1.23 м³ и общ обем 1.23 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 50 см., количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 1.1 м³ и общ обем 1.1 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.9 м³ и общ обем 0.9 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.66 м³ и общ обем 0.66 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.6 м³ и общ обем 0.6 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.61 м³ и общ обем 0.61 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Ела с обем: 0.94 м³ и общ обем 0.94 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Ела с обем: 0.41 м³ и общ обем 0.41 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Ела с обем: 0.73 м³ и общ обем 0.73 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Ела с обем: 0.9 м³ и общ обем 0.9 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Ела с обем: 0.45 м³ и общ обем 0.45 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Ела с обем: 0.48 м³ и общ обем 0.48 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене > 30 см., количество: 1, дървесен вид: Ела с обем: 0.32 м³ и общ обем 0.32 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Ела с обем: 0.28 м³ и общ обем 0.28 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Ела с обем: 0.26 м³ и общ обем 0.26 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Ела с обем: 0.17 м³ и общ обем 0.17 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Ела с обем: 0.25 м³ и общ обем 0.25 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Ела с обем: 0.21 м³ и общ обем 0.21 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Ела с обем: 0.15 м³ и общ обем 0.15 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Ела с обем: 0.15 м³ и общ обем 0.15 м³
 • категория: Едра, асортимент: Трупи за бичене от 18 до 29, количество: 1, дървесен вид: Ела с обем: 0.15 м³ и общ обем 0.15 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.99 м³ и общ обем 0.99 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.25 м³ и общ обем 0.25 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.35 м³ и общ обем 0.35 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.21 м³ и общ обем 0.21 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.12 м³ и общ обем 0.12 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.3 м³ и общ обем 0.3 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.48 м³ и общ обем 0.48 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.17 м³ и общ обем 0.17 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.15 м³ и общ обем 0.15 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.38 м³ и общ обем 0.38 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.17 м³ и общ обем 0.17 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.1 м³ и общ обем 0.1 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.21 м³ и общ обем 0.21 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.2 м³ и общ обем 0.2 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.45 м³ и общ обем 0.45 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.1 м³ и общ обем 0.1 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.4 м³ и общ обем 0.4 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.45 м³ и общ обем 0.45 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Смърч с обем: 0.21 м³ и общ обем 0.21 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Ела с обем: 0.21 м³ и общ обем 0.21 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Ела с обем: 0.28 м³ и общ обем 0.28 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Ела с обем: 0.11 м³ и общ обем 0.11 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Ела с обем: 0.36 м³ и общ обем 0.36 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Ела с обем: 0.23 м³ и общ обем 0.23 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Ела с обем: 0.1 м³ и общ обем 0.1 м³
 • категория: Дърва, асортимент: ОЗМ, количество: 1, дървесен вид: Ела с обем: 0.2 м³ и общ обем 0.2 м³